Χώρες Συνεργασίας

Το κατάστημά μας στο ξεκίνημά του συνεργάζεται αποκλειστικά με σοβαρούς επιχειρηματίες από Ινδία, Περού και Νότια Αφρική και είναι κάθετα ενάντια στην καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων, κάτι που δυστυχώς υπάρχει σε αυτές τις χώρες με στόχο το ακατάσχετο κέρδος.

Στην πορεία θα υπάρξουν εισαγωγές και από άλλες χώρες καθώς αναζητούμε συνεχώς ιδιαίτερα εξωτικά προϊόντα για εσάς.