ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

Οι ελέφαντες χαρακτηρίζονται ως «Ευγενείς Γίγαντες» εξαιτίας του ότι είναι εξαιρετικά ισχυροί και μπορεί εύκολα να κυριαρχήσουν, μα παρόλα αυτά προτιμούν να διατηρήσουν την ειρήνη και να κρατήσουν τα πράγματα ήρεμα.Συμβολίζουν τη δύναμη, τη σοφία και την προστασία.

Στην Ινδία υπάρχει μία θεότητα με κεφάλι ελέφαντα που ονομάζεται Γκανέσα, έτσι η απεικόνιση ελέφαντα υπενθυμίζει ότι όλα τα εμπόδια αφαιρούνται με την πίστη και την αγνότητα των προθέσεων.