ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το ethnishop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Η έδρα και αποθήκη του καταστήματος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Ά Πάροδος Φειδίου 4,Τ.Κ. 56431, αλλά οι αγορές γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές αγορές. Τα εμπορεύματα είναι αποκλειστικά εισαγώμενα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ethnicshop.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Επομένως, εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από την χρήση αυτής, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της.
Σημαντική για την εταιρεία είναι η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας.
Για μας ο πελάτης θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος.

Για τον λόγο αυτόν θεωρούμε υποχρέωση μας να ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για τα παρακάτω θέματα :

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το ethnishop.gr έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες εφαρμογές ασφάλειας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

OΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η ethnicshop.gr ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Η ethnicshop.gr - κινούμενη πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου - διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς
Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα χρήστη (password), ζητάμε από σας να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), την διεύθυνση κατοικίας σας και το σταθερό σας τηλέφωνο. Η ethnishop.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία για :

  • τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).
  • για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, προσφορές κ.λ.π.)
  • για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στο ethnishop.gr.

Αποδέκτες δεδομένων : Για τα στοιχεία σχετικά με την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα : το κατάστηματα ethnishop.gr που επιλέγετε για την εκτέλεση της ή των παραγγελιών σας.

Διαφημιστικά μηνύματα
Το ethnishop.gr δεν θα κάνει κατάχρηση της δυνατότητας του να επικοινωνεί με τους χρήστες στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου για λόγους προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή ενημέρωσης περί προσφορών. Παράλληλα δίνεται ανά πάσα στιγμή στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης τέτοιων μηνυμάτων.

Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία μας τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, για όσο χρονικό διάστημα είσαστε εγγεγραμμένο μέλος του ethnishop.gr. Οι χρήστες του ethnishop.gr έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 Ν.2472/1997).

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τα προσωπικά δεδομένα
Το ethnishop.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα, κατά τη συμπλήρωση των ατομικών τους στοιχείων στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, να μη χορηγήσουν τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για λόγους προώθησης πωλήσεων.

Cookies
Δύο διαφορετικά cookies χρησιμοποιούνται στο ethnishop.gr. Το πρώτο αφορά αποκλειστικά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα στον κόμβο και δεν συνδέεται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Το δεύτερο απαιτείται για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών και ισχύει μόνο κατά το χρονικό διάστημα που είστε log-in στο ethnishop.gr, μετά δε την αποχώρηση σας από την ιστοσελίδα σβήνονται αμέσως και δεν αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο.

Προστασία παιδιών
Το ethnishop.gr ακολουθεί αυστηρά τις σαφείς πολιτικές υπέρ των παιδιών.
α) Η συλλογή, χρήση και διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και των δεδομένων της οικογενείας τους γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή έγκριση των κηδεμόνων τους.
β) Το ethnishop.gr διαβεβαιώνει τους πελάτες του ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε το περιεχόμενο των διαφημίσεων / διαφημιστικών μηνυμάτων:
Να μην επηρεάζει τα παιδιά αρνητικά σε πνευματικό και ηθικό επίπεδο
Να μην δίνεται παραπλανητική εικόνα της ποιότητας, του μεγέθους της αξίας ή της απόδοσης των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων στα παιδιά.

Η ενημέρωση των πελατών και το είδος των παρεχομένων πληροφοριών
Το ethnishop.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site, μόνον όσον αφορά την ταυτότητα του ethnishop.gr και των παρεχομένων απ' αυτό υπηρεσιών.

Ειδικότερα:
Κατά νόμο υπεύθυνη ως προς την λήψη παραγγελίας και την αποστολή εμπορεύματος, την ολοκλήρωση του κύκλου της συναλλαγής (παράδοση εμπορεύματος, πληρωμή οφειλομένου τιμήματος, έκδοση παραστατικού) είναι η ethnishop.gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής:
Κάνετε κλικ στο σχετικό εικονίδιο - button, προκειμένου να αγοράσετε το είδος που σας ενδιαφέρει και να το προσθέσετε στην παραγγελία σας, το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας.
Όταν ολοκληρώσετε τις αγορές σας κάνετε κλικ στο κουμπί "προχωρήστε στο ταμείο".

Επιβεβαίωση της παραγγελίας
Μετά την παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail (στην από εσάς υποδειχθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση) ή και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας η παραγγελία παραμένει εκκρεμής για μία εβδομάδα, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας η παραγγελία σας ματαιώνεται αυτομάτως. To e-mail θα περιλαμβάνει τα προϊόντα που παραγγείλατε, την συνολική τιμή τους και τα στοιχεία ώστε να μπορείτε να ελέγξετε την παραγγελία σας.

Τρόπος πληρωμής

  • Με αντικαταβολή κατά την παράδοση, η παραγγελία αποστέλλεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και υπάρχει επιβάρυνση 2 € από την εταιρεία courier. 
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που θα δούμε την κατάθεσή σας, και θα ενημερωθείτε με email ότι η παραγγελία δρομολογείται προς αποστολή. Εάν το έμβασμα δεν φανεί εντός 7 ημερών η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.


Τρόπος αποστολής παραγγελίας
Σε κάποια προϊόντα μικρού μεγέθους σας δίνουμε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τρόπων αποστολής:

  • Με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) όπου χρεώνεστε 1 €, και παραλαμβάνετε εσεις οι ίδιοι το δέμα από το ταχυδρομείο ή το αφήνει ο ταχυδρόμος στο ταχυδρομικό σας κουτί. Σε αυτή την περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για περίπτωση απώλειας ή επιστροφής.
  • Με την ιδιωτική εταιρεία courier που συνεργαζόμαστε όπου η χρέωση κυμαίνεται από 2 έως 3,5 € ανάλογα την περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση το δέμα έρχεται στην πόρτα σας.


Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας
Η εκτέλεση της παραγγελίας σας στο σύνολο της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί,  εντός 2 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και εντός 3 εργάσιμων ημερών για την υπόλοιπη Ελλάδα από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων ή της μη επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Παραδόσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που επιλέξετε τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) σαν μεταφορική σε προϊόν που σας δίνεται η δυνατότητα, ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον προορισμό και κυμαίνεται από 3 έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Ακύρωση (μέρους ή ολόκληρης) της παραγγελίαςΣε χρονικό διάστημα 20 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, κατά τα προαναφερόμενα, η τελευταία μπορεί να ακυρωθεί ολόκληρη, μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που σας αποστέλλουμε στο δελτίο παραγγελίας στο email σας.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, τότε το κατάστημα ethnishop.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία σας μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου (εντός 2 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές της Αττικής και εντός 3 εργάσιμων ημερών για την υπόλοιπη Ελλάδα από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ethnishop.gr
To ethnishop.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τέλος, τo ethnishop.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.


Συσκευασία
Το κατάστημα ethnishop.gr το οποίο επιλέξατε και από το οποίο θα γίνει η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων, αναλαμβάνει τη συσκευασία της παραγγελίας σας - απλής ή δώρου - χωρίς καμία πρόσθετη δική σας επιβάρυνση.

Εάν επιθυμείται συσκευασία δώρου πρέπει να το αναφέρετε στα σχόλια της παραγγελίας σας.

Πολιτική τιμών
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ), συνιστώνται από το ethnishop.gr και είναι ανταγωνιστικές των τιμών ομοειδών προϊόντων της σχετικής αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας.

Πολιτική επιστροφών
Εάν το προϊόν που παραλάβετε δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του καταστήματος ή έχει υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνικά στις ώρες επικοινωνίας εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, ώστε είτε να αποσταλεί εκ νέου είτε να πιστωθεί το ποσό στο λογαριασμό σας για μελλοντική αγορά.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί πάντοτε η κατοχή και παράδοση μαζί με το προς επιστροφήν εμπόρευμα με το εκδοθέν κατά την αγορά παραστατικό. 


Τρόποι διακανονισμού της επιστροφής
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανταλλάξετε το προϊόν σας με άλλο, το οποίο κατά το χρόνο της επιστροφής είναι διαθέσιμο στο Κατάστημα ethnishop.gr, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε πάραυτα αμέσως νέο εμπόρευμα, ίδιο με το επιστραφέν ή άλλο παραπλήσιο ή διαφορετικής μάρκας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ανταλλάξετε το επιστραφέν εμπόρευμα με άλλο διαθέσιμο από το σύνολο της γκάμας των προϊόντων του καταστήματος ethnishop.gr.

Εάν δεν επιθυμείτε κάποιο προϊόν τη δεδομένη στιγμή, τα επιστρεφόμενα χρήματα πιστώνονται στο λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στο κατάστημά μας και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε οποτεδήποτε θελήσετε για αγορές.


Όροι της σύμβασης
Το ethnishop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή.

Απορίες - ερωτήσεις - Επικοινωνία με Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Μη διστάσετε να μας απευθύνετε οποιαδήποτε ερώτηση και εμείς ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουμε.
E-mail: sales@ethnicshop.gr


Τηλέφωνο: (+30) 2313 040 251 Kαθημερινές και ώρες: 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.